Betalservice eller fakturaförsäljning?

En punkt som många företagare vill förenkla är fakturering och fakturahantering. Att skriva fakturan och skicka ut den är inte den svåra delen. Men man ska ha koll på när de förfaller, påminna, skicka inkassokrav och försöka hitta lösningar med obetalda fakturor. Bara att ha kontroll och påminna tar tid – tid som annars hade kunnat användas till försäljning och marknadsföring.

Samtidigt finns det flera enkla lösningar som underlättar för företagaren i detta problem. Den enklaste är betalservice eller fakturaservice (olika namn men samma upplägg). Vill man även få en förbättrad likviditet kan man välja att sälja fakturor.

Fakturaköp – Bokför och påminner

Flera bokföringsprogram har fakturaservice som ett tillval. Man skapar fakturan som vanligt i faktureringsprogrammet men väljer fakturaservice när den ska skickas iväg. I detta fall skickas fakturan ut men med ett kreditbolags bankgiro-nummer.

Det som sker är följande:

 1. Fakturan skapas och skickas
 2. Kunden betalar
 3. Tjänsteföretaget får pengarna som därefter skickas över till företagets konto
 4. Tjänsteföretaget interagerar med bokföringssystemet för fakturaköp och har därmed koll på att alla betalningar sker i tid
 5. Om inte betalning sker i tid skickas automatiskt påminnelse och inkassokrav

Skulle skulden av någon anledning aldrig bli betald kommer du som företagare få denna förlust. Tjänsteföretaget tar alltså inte någon ekonomisk risk vid detta upplägg.

På detta sätt behöver man som företagare inte bry sig. Detta för en mindre summa på ca 15 kr per faktura.

Sälja fakturor – Ger dig pengarna samma dag

Att sälja fakturor har liknande fördelar som fakturaservice. Detta med att man som företagare inte behöver bry sig om påminnelser och inkasso och fakturaköp. Däremot uppkommer ännu en fördel med detta alternativ. Genom att sälja fakturor får man en bättre likviditet då kreditbolaget som köper dessa betalar ut fakturabeloppet när fakturan säljs.

Det som sker är följande:

 1. En faktura skapas.
 2. När man väljer att sälja fakturor skickas denna ut av kreditbolaget.
 3. På fakturan står det vad skulden gäller samt att det är kreditbolaget som nu har ansvar för skulden.
 4. Samma dag, eller dagen efter, betalar kreditbolaget ut fakturasumman till det företag som valt att sälja fakturor. Detta efter att eventuella avgifter dragits
 5. När betalning sker av kunden får kreditbolaget in skulden till sitt konto.
 6. Om inte betalning sker i tid skickas påminnelse och eventuellt inkassokrav.
 7. I det fall som kunden, efter inkasso m.m., ändå inte betalar så kommer kreditförlusten hamna på företaget som sålt fakturorna. I vissa fall kan man välja att sälja fakturor utan regress. Det betyder att kreditförlusten i så fall hamnar på kreditföretaget.