Underhåll taket för att undvika akut takarbete 

Något som många husägare är väl medvetna om är att det är viktigt att sköta om sitt tak. Trots det är taket ofta en del av huset som ofta blir bortglömd och försummad. Även om du inte fått information av din takläggare eller av den tidigare ägaren av din bostad gällande skötsel och underhåll av taket – kan det ändå vara fördelaktigt. Att underhålla och rengöra taket regelbundet kan nämligen förbygga större skador och problematik relaterade till taket. Genom att planera in en rutin för takskötseln går det dessutom snabbt och enkelt och blir som vilken rutin som helst. 

Takläggare i Skåne - Förstärkningar i tak 

Spara pengar genom underhållning 

Genom att hålla efter ditt tak och utföra underhåll och tillsyn regelbundet kan du förebygga större problematik gällande ditt tak och på så sätt spara pengar. Genom underhållet kan du se till att ditt tak håller sig helt och fräscht under en längre tid. På så sätt kommer taket klara av påfrestningar från väder och vind bättre och därmed hålla längre. Det rekommenderas att se över takets kvalité en gång per år för att säkerställa att allt ser bra ut. På så sätt kan du upptäcka eventuellt slitage och skador i god tid och åtgärda problemen omgående innan de orsakar värre skada. 

 

Se över takets kvalité 

När du ser över kvalitén på ditt tak är det viktigt att du vidtar alla säkerhetsåtgärder du kan. Gå aldrig upp på taket själv och ha alltid en hjälpande hand vid behov. Använd säkerhetsutrustning som exempelvis sele och falldämpare. Välj gärna en solig dag när du går upp på taket så det är torrt och halkrisken är låg. Listan nedan kan du utgå från när du ser över ditt tak för att säkerställa att du går igenom alla viktiga delar av taket. Var dock medveten om att olika takmaterial kan kräva olika typer av underhåll. Sök därför gärna efter information gällande din specifika taktyp ifall vissa unika åtgärder kan vara aktuella för dig att genomföra. Se till att du har en tydlig uppfattning om vad du ska göra innan du klättrar upp på taket. Trots säkerhetsutrustning är det en risk att vistas på taket och tiden på taket bör därmed begränsas och användas så effektivt som möjligt. 

  • Ta bort löv, grenar och skräp från stuprör, hängrännor och takytor för att de ska bli rena och bibehålla sin funktionalitet. 
  • Mossa som vuxit till sig på takets ytor kan lätt borstas bort. 
  • Tvätta taket noggrant och använd algförebyggande medel för att behandla det. 
  • Se över plåtdetaljer och åtgärda färg som flagnat, rost och repor så fort de upptäcks. 
  • Kontrollera alla bultar för att säkerställa att de är åtdragna ordentligt. 
  • Se till att ändar och skarvar är tätade ordentligt. 
  • Se över alla takpannor, byt ut de som eventuellt är spruckna och trasiga.