Fördelar med att anlita en interimkonsult

Funderar du på att använda interim rekrytering? Det finns flera fördelar med det. Framförallt är det en lösning på komplexa problem som kräver snabba åtgärder. När du inte har tid för, eller behov av, en fullfjädrad rekryteringsprocess där en ny heltidsanställd ska hittas, så kan interim vara lösningen på problemet.

Behovet av interim uppstår inte sällan utan förvarning. Det kan till exempel handla om att någon på företaget blir sjuk, att en allvarlig konflikt har uppstått eller att ni helt enkelt inte hittar rätt personal med er rekryteringsprocess. I dessa situationer kan man dra särskild nytta av de fördelar som interim kan ge.

Det går snabbt

Interim går snabbt. Ofta finns kompetensen på plats redan efter några dagar, och kan smidigt sätta sig in i nya arbetsrutiner. Personen som sätts in är ofta mycket erfaren och kompetent på området, och kan således sätta sig in i företaget på mycket kort tid.

Det är flexibelt

Det här är en av de starkaste fördelarna med interim. Du betalar enbart för de timmar som konsulten som är interim chef, faktiskt har arbetet. Ord u vidare ser att du behöver förlänga kontraktet något, är det enkelt göra. Skulle du märka att behovet inte längre finns är det normalt inga problem att förkorta kontraktet heller.

Kompetens

Med tanke på den erfarenhet som konsulten besitter, har de ofta förmåga att peka på saker som kan förbättras och/eller effektiviseras. Således kan de positiva effekterna av en interimkonsult märkas långt efter att denne har lämnat företaget för nya uppdrag.

Kompetensen som företaget kan dra nytta av behöver inte vara branschspecifik. Det kan också vara rent organisatoriska frågor som kan förbättras, eller saker som rör management.

Flera aktörer kan hjälpa till

I Sverige finns flera aktörer som kan hjälp dig att hitta rätt när det gäller interim. En del är fokuserade på vissa branscher, och bör ha ett bättre nätverk och djupare kunskaper inom just den branschen. Kan du hitta ett företag som förmedlar konsulter inom just din bransch, kan du säkerligen räkna med att resultatet blir mycket bra. Samtliga fördelar som nämns ovan kommer då att gälla i än högre grad.

Kan vara kostnadseffektivt

Tillfälliga och kompetenta konsulter är oftast inte billiga, men det kan ändå vara ett klokt ekonomiskt val för företaget. Det kan till exempel handla om att man är uppe i en expansionsfas, och att ett tillfälligt bortfall av personalstyrkan skulle innebära att expansionen inte kan göras.